Call info Download Catalog
88107293-6
Consultation
درخواست مشاوره
×

درخواست مشاوره

برای دریافت اطلاعات بیش تر در خصوص راهکارهای نرم افزاری پارسان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد

مدیریت تسهیلات

.

این سیستم امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با تسهیلات دریافتی را برای سازمان ها فراهم می کند و به دلیل یکپارچگی با سیستم مالی و حسابداری و خزانه داری تمامی فرآیندهای مالی مرتبط را پوشش می دهد.

 

اطلاعات پایه:
* تعریف انواع عقود برای ارائه تسهیلات و پارامترهای مجاز جهت استفاده از عقود ، اعم از نوع عقد ،
درصد کارمزد عقد، در صد جریمه ، تعداد اقساط مجاز ، مدت زمان مجاز استفاده از عقد ...
* تعریف انواع موضوعات برای ارائه تسهیلات بنا به درخواست موسسات و شرکت ها
* ثبت کلیه اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات اعم از حقیقی و حقوقی
* تعریف انواع آ یین نامه های داخلی موسسات جهت اعمال در تسهیلات پرداختی
* تعریف انواع پارامترهای نظارتی
* تعریف انواع ضمانت های قابل استفاده ودرصد ضریب ارزش تضامین آنها
* تعریف فرمت قرارداد


عملیات:

* ثبت درخواست تسهیلات برای متقاضیان
* دریافت تضامین و صدور سند در خزانه
* ثبت قرارداد
* تخصیص منبع تامین کننده قراردادها
* تقسیط قرارداد
* پرداخت تسهیلات صدور چک در خزانه
* بازپرداخت تسهیلات
* کارتابل گردش فرآیند تسهیلات ( از مرحله درخواست تا تاییدات لازم و پرداخت تسهیلات)


گزارشات:

* گزارش تسهیلات پرداخت شده
* گزارش بازپرداخت به تفکیک اقساط
* گزارش اطلاعات متقاضیان
* گزارش قراردادهای ثبت شده
* گزارش قراردادهای سررسید شده
* گزارش درآمد پایان دوره

کلمات کلیدی :
BI
هوش تجاری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Cloud
(Cloud) پارسان ابری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Comprehensive Approach
راهکار جامع پارسان
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید

کـدام واژه تـوصـیـف بـهـتـری از کـسـب و کـار شـمـاسـت؟