Call info Download Catalog
88107293-6
Consultation
درخواست مشاوره
×

درخواست مشاوره

برای دریافت اطلاعات بیش تر در خصوص راهکارهای نرم افزاری پارسان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات 

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT Master Plan) که به اختصار طرح جامع گفته میشود، نقشه جامعی است که فرایند، مسیر و نحوه گسترش فناوری اطلاعات (یا همان ICT) را در سازمان مشخص می کند.
نقطه مقابل طرح جامع، سیستم های پراکنده و به اصطلاح جزیره ای است که بدون برنامه ریزی دقیق و بر حسب نیاز در زمان های مختلف در سازمان ایجاد شده اند اغلب سیستم های جزیره ای دارای ویژگیهای مشترک زیر هستند:

  •  عدم رعایت استاندارد واحد برنامه نویسی در سیستم های یک سازمان 

  •    عدم ارتباط مناسب بین سیستم ها
  •   تنوع زبان ها ، پایگاههای داده ای و روش های برنامه نویسی برای سیستم  های مختلف
  • عدم وجود مستندات کافی برای نگهداری و پشتیبانی سیستم ها
  •    عدم پوشش کامل کل حوزه سازمان
  •    تداخل حوزه وظیفه و کاری بین برخی از سیستم ها
  •    تولید و به کارگیری چند باره برخی از اطلاعات

 این نوع از سیستم ها که اغلب برای رفع نیازهای مقطعی سازمان و بدون توجه به کل مجموع و سیستم های موجود تولید می شوند، در زمان تولید، بخشی یا تمامی از انتظاراتی که از آنها وجود دارد را برآورده می کنند اما هنگامی که تعداد چنین سیستم هایی افزایش می یابد عدم همخوانی آنها آشکار می شود. فراوان هستند سازمانهایی که چند سیستم از این نوع دارند که این سیستم ها از نظر اطلاعاتی به هم وابسته هستند. و فراوان دیده می شود که اطلاعات یک سیستم روی کاغذ چاپ می شود و دوباره وارد سیستم دیگر می شود.این امر علاوه بر اتلاف زمان و هزینه  خود منشاء خطاهای سهوی و عمدی انسانی است که زیانهای ناشی از آن بسیار است و گاه برای کشف و رفع خطای به وجود آمده ، زمان فراوانی صرف می شود.

 

مشکل دیگر، تناقضات خروجی های سیستم ها با یکدیگر است .اغلب این تناقضات زمانی خودشان را نشان می دهند که مدیریت ، اطلاعات یکسانی را از واحدهای مختلف سازمان درخواست کند .

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان با شناخت درست نیازمندیهای سازمان و بررسی راه حل های مختلف ، بهترین روش را برای گسترش نظام مند فناوری اطلاعات در سازمان طراحی و توصیه می کند.

کلمات کلیدی :
BI
هوش تجاری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Cloud
(Cloud) پارسان ابری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Comprehensive Approach
راهکار جامع پارسان
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید

کـدام واژه تـوصـیـف بـهـتـری از کـسـب و کـار شـمـاسـت؟