Call info Download Catalog
88107293-6
Consultation
درخواست مشاوره
×

درخواست مشاوره

برای دریافت اطلاعات بیش تر در خصوص راهکارهای نرم افزاری پارسان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد

بهای تمام شده

.
    اطلاعات پایه :
   تعاريف پايه و ايجاد مدل‌هاي هزينه
   تعريف اقلام هزينه و منابع (Resource)
   تعريف فرآيندها و فعاليت‌ها (Activity)
   تعريف خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردي (Cost Object)
   قابليت تعريف ماژول‌هاي بيشتر در جهت شخصي سازي مدل هزينه
   تعريف محرك منابع (Resource Driver)
   تعريف محرك فعاليت (Activity Driver)
   استفاده از ويرايشگر فرمول توسط كاربر جهت تعريف محرك‌هاي محاسباتي
   تعريف سازمان‌ها و واحدهاي وابسته
   تعريف سناريوهاي متنوع هزينه‌اي
   تعريف دوره‌هاي زماني مختلف جهت محاسبات مدل
   تعريف ويژگي‌هاي فعاليت‌ها، موضوعات هزينه و اقلام هزينه
 

   عملیات

انتساب منابع به فعاليت‌ها
انتساب فعاليت‌ها به موضوعات هزينه
انتساب فعاليت‌ها به فعاليت‌هاي ديگر
انتساب هزينه‌هاي مستقيم به موضوعات هزينه
انتساب فعاليت‌ها به خدمات
انتساب خدمات به برنامه‌ها
انتساب برنامه‌ها به اهداف راهبردي
انتساب مجدد منابع (Resource Reallocation)
قابليت انتساب هزينه بين سازمان‌ها
قابليت انتساب هزينه بين تركيبات هزينه‌اي
گزارشات
محاسبه وگزارش بهاي تمام شده فعاليت‌ها، خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردي
محاسبه وگزارش بهاي تمام شده يك واحد خدمت ارائه شده/ يك واحد محصول توليد شده
محاسبه وگزارش هزينه سربار هر فعاليت
محاسبه وگزارش هزينه مستقيم هر فعاليت
تسهيم هزينه ها با روش دوطرفه رياضي - Reciprocal Allocation
بخش مديريت منابع درآمدي
تعريف سناريوهاي مختلف درآمدي
محاسبه درآمد در سناريوهاي مختلف و دوره‌هاي زماني انتخاب شده

 

کلمات کلیدی :
BI
هوش تجاری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Cloud
(Cloud) پارسان ابری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Comprehensive Approach
راهکار جامع پارسان
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید

کـدام واژه تـوصـیـف بـهـتـری از کـسـب و کـار شـمـاسـت؟