News Header

کافه دانش

Image 40385

ISO 9000 و مدیریت کیفیت جامع

ISO 9000  و مدیریت کیفیت جامع

نویسنده: علی خزاعی؛ دپارتمان توسعه بازار

در قسمت قبل درباره ی مفهوم مدیریت کیفیت جامع صحبت کردیم و گفتیم که براساس تعریف انجمن کیفیت آمریکا، در مدیریت کیفیت جامع، تمام افراد سازمان در بهبود فرآیند ها تلاش می کنند و سعی می کنند تا وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند که این موجب می شود که محصول نهایی سازمان یک محصول با کیفیت باشد.

مدیریت کیفیت جامع سه فرآیند معروف دارد که در این قیمت با یکی از آن ها یعنی ISO 9000 آشنا می شویم.

ISO 9000 در سال 1987 توسط سازمان بین المللی استاندارد معرفی شد و شامل مجموعه ای از سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت می شود. ISO 9000   مبتنی بر هفت اصل مدیریت کیفیت است:

  1.  تمرکز بر مشتری: شرکت ها باید قبل از همه چیز و بیش از همه چیز بر خواست و نظریات مشتریان تمرکز کنند و آن را سرلوحه ی کار خود قرار دهند.
  2.  رهبری سازمان: رهبران موفق سازمانی لازم است محیط داخلی سازمان خود را به بهترین شکل اداره کنند و سازمان را به سمت هدف خودش هدایت کنند.
  3.  مشارکت کارکنان: کارکنان باید از سوی مدیریان تشویق و حمایت شوند تا بتوانند نهایت تلاش خود را برای بهترین عملکرد نشان دهند.
  4. فرآیند محوری: تمام فعالیت ها و منابع باید به عنوان یک سیستم گسترده . به صورت یک جا و هماهنگ مدیریت شوند.
  5.  بهبود مستمر: سازمان ها باید دائما به دنبال بهبود عملکرد خود در تمامی زمینه ها باشند.
  6. تصمیم گیری مبتنی بر شواهد: تمامی تصمیمات سازمان باید بر اساس داده ها و اطلاعات دقیق و تحلیل شده اخذ شوند تا میزان اشتباهات کاهش یابد.
  7.  مدیریت ارتباطات: سازمان ها باید یک ارتباط سالم و هوشمندانه را با تامین کنندگان و مشتریان و سازمان هایی که از آن ها خدمات دریافت می کنند، برقرار کنند.
    در ادامه ی این سلسله مقاله، دو فرآیند دیگر مدیریت کیفیت جامع را بررسی می کنیم.

منبع: blog.capterra.com

تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲