News Header

کافه دانش

Image 50399

چهار چالشی که حسابداران در شرکت های کوچک و متوسط با آن روبرو می شوند

چهار چالشی که حسابداران در شرکت های کوچک و متوسط با آن روبرو می شوند.

نویسنده: علی خزاعی؛ دپارتمان توسعه بازار

خیلی چیزها در دنیا شبیه به هم است؛ مخصوصا وقتی صحبت از حسابداری در شرکت های کوچک و متوسط می شود.

فدراسیون جهانی حسابداران IFAC، می گوید:

"جذب مشتریان جدید، مقررات و استاندارد های جدید، فشار برای کاهش هزینه ها و جذب کارمندان جدید و نگهداری آن ها، چهار چالش بزرگ حسابداران در سال 2011  بوده است.

همچنین تاثیر پیشرفت تکنولوژی در سال 2016، نسبت به سال 2015 افزایش چشمگیری داشته است. استفاده از تجهیزات سخت افزاری قدیمی در عین حرکت به سمت ذخیره سازی در فضاهای ابری، از چالش های تکنولوژیک حسابداران است".

کمیته سازمان های کوچک و متوسط در فدراسیون جهانی حسابداران به "حسابداری پیشرو؛ چگونه پیشرفت کنیم و در مسیر پیشرفت بمانیم؟" تغییر کرد. این کمیته متشکل از نمایندگان 20 سازمان حسابداری در سراسر دنیا است. هنگامی که با آن ها صحبت کنیم، همه ی آن ها این چهار چالش ذکر شده را تایید می کنند.

 

مهارت

این روزها شاهد یک جنگ تمام عیار در عرصه سازمان ها هستیم که به دلیل فضاهای کاری پیچیده شکل گرفته است. این کمبود نیروی متخصص در دنیا به دلیل روند های جمعیت شناسی در حال وقوع است.

تکنولوژی

تکنولوژی هم یک موهبت است و هم یک عذاب. بسیاری از حسابداران در سازمان های کوچک و متوسط درگیر تکنولوژی در سازمان و خارج از سازمان هستند. تکنولوژی همچنین باعث افزایش بهره وری و فرآیند های اداری و صرفه جویی در زمان می شود. حسابداری ابری، بنیاد حرکت به این سطح از بهره وری است.

زمان

زمان در واقع مشکل اصلی حسابداران با حجم زیاد کاری است. حسابداران مجبور می شوند تا حجم زیادی از کار را در زمان کم انجام دهند و کیفیت را فدای کمیت کنند. این مسئله در دورانی که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و باید به آینده اندیشید، بسیار خطرناک است.

تغییرات و دگرگونی

این کلمه را به کرّات از حسابدارانی می شنویم که متوجه فرصت هایی ارزش آفرینی می شوند که مشتریان به دنبال آن ها هستند. این مورد بیشتر از بقیه موارد، از طریق تکنولوژی قابل دسترسی می شود.

این مشکلات برای حسابداران سازمان های کوچک و متوسط در سراسر دنیا رخ می دهد. سوال اینجاست که چه می توان کرد؟

چگونه یک حسابدار پیشرو باشیم؟

  1. قبل از این که مجبور شوید، دست به تغییر بزنید. علائم مشخصی وجود دارند که قبل از این که شرایط به مرحله ی هشدار برسد، تغییرات باید انجام بشوند.
  2. دیجیتال شوید. از تکنولوژی برای بهره وری و اثربخشی استفاده کنید تا به مشتریان خدمات بهتری ارائه کنید. تکنولوژی های جدید برای حمایت از مدل های جدید کسب و کار ساخته شده اند.
  3. مهارت تیم را بالا ببرید. علاوه بر بالابردن توانایی های کنونی، لازم است تا مهارت های جدید را برای فعالیت های آتی خود بیاموزید. ما این مهارت ها را به عنوان کلید شایستگی حسابداران و متخصصان مالی پیش بینی می کنیم.
  4. از اهداف و ارزش های اصلی خود محافظت کنید. در دوران تغییرات مداوم، لازم است به تیم خود گوشزد کنید که ارزش ها و اهداف شما، تعییر نخواهد کرد.
  5. از شکست نترسید. بهتر است شما آن کسی باشید که شکست می دهد، نه کسی که شکست می خورد.

 

 

برای 19 آذر

چهار چالشی که حسابداران در شرکت های کوچک و متوسط با آن روبرو می شوند.

به نظر می رسد خیلی چیزها در دنیا شبیه به هم است؛ مخصوصا وقتی صحبت از حسابداری در شرکت های کوچک و متوسط می شود.

فدراسیون جهانی حسابداران IFAC، می گوید:

"جذب مشتریان جدید، مقررات و استاندارد های جدید، فشار برای کاهش هزینه ها و جذب کارمندان جدید و نگهداری آن ها، چهار چالش بزرگ حسابداران در سال 2011  بوده است.

همچنین تاثیر پیشرفت تکنولوژی در سال 2016، نسبت به سال 2015 افزایش چشمگیری داشته است. استفاده از تجهیزات سخت افزاری قدیمی در عین حرکت به سمت ذخیره سازی در فضاهای ابری، از چالش های تکنولوژیک حسابداران است".

کمیته سازمان های کوچک و متوسط در فدراسیون جهانی حسابداران به "حسابداری پیشرو؛ چگونه پیشرفت کنیم و در مسیر پیشرفت بمانیم؟" تغییر کرد. این کمیته متشکل از نمایندگان 20 سازمان حسابداری در سراسر دنیا است. هنگامی که با آن ها صحبت کنیم، همه ی آن ها این چهار چالش ذکر شده را تایید می کنند.

 

مهارت

این روزها شاهد یک جنگ تمام عیار در عرصه سازمان ها هستیم که به دلیل فضاهای کاری پیچیده شکل گرفته است. این کمبود نیروی متخصص در دنیا به دلیل روند های جمعیت شناسی در حال وقوع است.

تکنولوژی

تکنولوژی هم یک موهبت است و هم یک عذاب. بسیاری از حسابداران در سازمان های کوچک و متوسط درگیر تکنولوژی در سازمان و خارج از سازمان هستند. تکنولوژی همچنین باعث افزایش بهره وری و فرآیند های اداری و صرفه جویی در زمان می شود. حسابداری ابری، بنیاد حرکت به این سطح از بهره وری است.

زمان

زمان در واقع مشکل اصلی حسابداران با حجم زیاد کاری است. حسابداران مجبور می شوند تا حجم زیادی از کار را در زمان کم انجام دهند و کیفیت را فدای کمیت کنند. این مسئله در دورانی که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و باید به آینده اندیشید، بسیار خطرناک است.

تغییرات و دگرگونی

این کلمه را به کرّات از حسابدارانی می شنویم که متوجه فرصت هایی ارزش آفرینی می شوند که مشتریان به دنبال آن ها هستند. این مورد بیشتر از بقیه موارد، از طریق تکنولوژی قابل دسترسی می شود.

این مشکلات برای حسابداران سازمان های کوچک و متوسط در سراسر دنیا رخ می دهد. سوال اینجاست که چه می توان کرد؟

چگونه یک حسابدار پیشرو باشیم؟

  1. قبل از این که مجبور شوید، دست به تغییر بزنید. علائم مشخصی وجود دارند که قبل از این که شرایط به مرحله ی هشدار برسد، تغییرات باید انجام بشوند.
  2. دیجیتال شوید. از تکنولوژی برای بهره وری و اثربخشی استفاده کنید تا به مشتریان خدمات بهتری ارائه کنید. تکنولوژی های جدید برای حمایت از مدل های جدید کسب و کار ساخته شده اند.
  3. مهارت تیم را بالا ببرید. علاوه بر بالابردن توانایی های کنونی، لازم است تا مهارت های جدید را برای فعالیت های آتی خود بیاموزید. ما این مهارت ها را به عنوان کلید شایستگی حسابداران و متخصصان مالی پیش بینی می کنیم.
  4. از اهداف و ارزش های اصلی خود محافظت کنید. در دوران تغییرات مداوم، لازم است به تیم خود گوشزد کنید که ارزش ها و اهداف شما، تعییر نخواهد کرد.
  5. از شکست نترسید. بهتر است شما آن کسی باشید که شکست می دهد، نه کسی که شکست می خورد.

 

برگرفته از مطلبی درsage.com

برچسب ها: حسابداری,
منبع : sage.com
تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹