News Header

کافه دانش

Image 40393

مدیریت کیفیت جامع؛ این قسمت تولید ناب

مدیریت کیفیت جامع؛ این قسمت تولید ناب

نویسنده: علی خزاعی؛ دپارتمان توسعه بازار

در قسمت قبل درباره ی یکی از فرآیندهای مدیریت کیفیت جامع یعنی ISO9000 صحبت کردیم. در این مقاله راجع به دومین مدل مدیریت کیفیت جامع یعنی "تولید ناب" صحبت می کنیم.

تولید ناب در واقع یک روش سیستماتیک است که در آن درحالی که حجم تولید افزایش می یابد، ضایعات و دورریخت تولیدی کاهش پیدا می کند.

تولید ناب توسط شرکت خودروسازی تویوتا و در ژاپن پایه گذاری شد. ایده اولیه این سیستم بر استفاده از حداکثر ظرفیت خط تولید با کاهش ناهمانگی ها بود که منجر به افزایش بهره وری و کیفیت در محصولات می شد. تولید ناب به دنبال شناخت فرآیند های ارزش آفرین و تقویت آن و حذف فرآیندهای بیهوده و نامشخص است است. تولید ناب بر حذف هفت مدل از ضایعات در تولید می کوشد:

  • حمل و نقل: حرکت و جابجایی در اطراف تجهیزاتی که به تولید کمکی نمی کنند.
  • موجودی: هرچیزی که به تولید نامربوط است حذف شود.
  • حرکت ها: حذف حرکت های نابجای کارکنان و ماشین آلات.
  • انتظار: حذف زمان هایی که به انتظار پایان یافتن مرحله قبل خط تولید به هدر می رود.
  • تولید بیش از اندازه: عدم تولید بیش از مقدار مورد نیاز.
  • فرآیندهای اضافی: حذف فرآیندهای اضافی در مسیر تولید نهایی محصول.
  • نقص محصولات: صرف نکردن زمان زیاد برای رفع نقص محصول نهایی.

اما تولید ناب یک تفاوت کلیدی با مدیریت کیفیت جامع دارد و آن این است که تولید ناب بر یافتن فعالیت های ناکارآمد تمرکز می کند، درحالی که مدیریت کیفیت جامع به کارایی کل سازمان می اندیشد.

بهتر است تولید ناب را زمانی استفاده کنید که فکر می کنید ناکارآمدی خط تولید باعث کاهش درآمد سازمان شما شده است.

در قسمت بعد، درباره ی آخرین مدل مدیریت کیفیت جامع یعنی مدل شش سیگما صحبت می کنیم.

منبع : blog.capterra.com

برچسب ها: