News Header

کافه دانش

Image 50405

داشبورد KPI در سازمان های کوچک و متوسط

داشبورد KPI در سازمان های کوچک و متوسط

علی خزاعی؛ دپارتمان توسعه بازار

اطلاعات ناقص و غلط، برای بازاریابی دیجیتال به مثابه سم است. اطلاعات در واحد های مختلفی مثل سیستم CRM، درایو های ذخیره سازی و فضاهای ابری به صورت نامحدود وجود دارند.

هدف داشبورد KPI، تجمیع تمامی این اطلاعات در یک جا و به صورت یکپارچه است تا بتوان از آن به عنوان شاخصی در بازاریابی دیجیتال استفاده کرد. ایجاد چنین داشبورد هایی بسیار مهم و قابل توجه است. اطلاعات ناقص حاصل سیستم های غیر یکپارچه است، به عنوان مثال، اطلاعات سیستم تحلیل وب شما از سیستم داده های درآمدی متفاوت است. یکپارچه کردن این سیستم ها می تواند بسیار هزینه بر و چالش برانگیز باشد. بنابراین شما انتخاب های زیر را دارید:

  • استفاده از یک سیستم هوش تجاری که بتواند تمامی منابع اطلاعاتی سازمان را به یکدیگر متصل کند، همه ی آن ها را در یک جا جمع آوری کند و در یک داشبورد تحت وب به شما ارائه کند.
  • یکپارچه کردن تمامی اطلاعات از طریق نرم افزارهایی مانند Excel
  • برون سپاری فرآیند مدیریت اطلاعات سازمان

استفاده از اکسل در ظاهر ارزان تر از سیستم هوش تجاری است، اما هزینه و زمانی که صرف وارد کردن داده ها به صورت دستی در چنین نرم افزار هایی می شود، باعث می شود تا استفاده از هوش تجاری بسیار مقرون به صرفه تر به نظر برسد؛ همچنین هم زمان با پیشرفت سازمان، به مرحله ای می رسید که داده ها به قدری زیاد است که امکان وارد کردن آن ها به صورت دستی در اکسل تقریبا غیرممکن می شود، و جدای از آن، احتمال بروز خطا در تحلیل آن داده ها بسیار بیشتر می شود.

برگرفته از مطلبی در: softwareadvice.com

تاریخ مطلب : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲